Unam Wena

R180,00

By Mthunzikazi A Mbungwana Imibongo kaMbungwana itsho ngentsholo eyodwa kwisixa semibongo ekhoyo ngesiXhosa. Ilizwi lakhe liyolula libinze kanobom nokuba selitsholozela phantsi. Le mibongo ithwele ubumbaxa bothando, ubunxadanxada bokuzukisa ikhaya, nenquleqhu eninzi yeenkanuko zomzimba kunye nokusekeka kweminqweno yentliziyo. Akathi gontshi naxa sele ethetha ngemiba yosapho evame ukuba nembali enzima nethe mpa amabibi angasese. Ubhala isiXhosa esiphilileyo…

SKU: 11692
Category:
Tags: ,

Description

By Mthunzikazi A Mbungwana

Imibongo kaMbungwana itsho ngentsholo eyodwa kwisixa semibongo ekhoyo ngesiXhosa. Ilizwi lakhe liyolula libinze kanobom nokuba selitsholozela phantsi.

Le mibongo ithwele ubumbaxa bothando, ubunxadanxada bokuzukisa ikhaya, nenquleqhu eninzi yeenkanuko zomzimba kunye nokusekeka kweminqweno yentliziyo. Akathi gontshi naxa sele ethetha ngemiba yosapho evame ukuba nembali enzima nethe mpa amabibi angasese.

Ubhala isiXhosa esiphilileyo nesisaya kuphila. Le mibongo imnombo unabileyo, itsho ngemifanekiso egqamileyo, yenza umqela ovakalayo kwizithethe ezikhoyo zokumela amalungelo okuziphatha nokuzikhunga.